มูลนิธิพระธรรมแสง

มูลนิธิพระธรรมแสง ร่วมบริจาคทำบุญ/ช่วยเหลือ

DONATE, SUPPORT, MAKE MERIT 2010

 

 

ปีพุทธศักราช 2553

วันที่ทำ
รูปภาพ
รายชื่อผู้รับมอบ
     
     
25 ธันวาคม 2553 วัดป๋างควาย เมิองฝาง มูลนิธิพระธรรมแสง ไปมอบเสื้อผ้า เครื่องนุ่มห่ม และเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก ในถิ่นทุรกันดาล วัดมหาโพธิ์ศิริชุมเมือง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม
29 มีนาคม 2553 วัดติยะสถานไทใหญ่ คณะผู้ร่้วมเดินทางมูลนิธพระธรรมแสงถวายรูปภาพในหลวง และร่วมทำบุญ ณ วัดติยะสถานไทใหญ่ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม
29 มีนาคม 2553 วัดติยะสถานไทใหญ คณะร่วมเดินทาง มูลนิธิพระธรรมแสงร่วมทำบุญ งานประเพณีปอยส่างลอง ณ วัดติยะสถานไทใหญ่ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
29 มีนาคม 2553 ี่วัดกองลม คณะผู้ร่้วมเดินทางมูลนิธพระธรรมแสงถวายรูปภาพในหลวง และร่วมทำบุญ ที่วัดกองลม
28 มีนาคม 2553 วัดหนองกอกคำ คณะผู้ร่้วมเดินทางมูลนิธพระธรรมแสงถวายรูปภาพในหลวง และร่วมทำบุญ ที่วัดหนองกอกคำ
28 มีนาคม 2553 พ่อเฒ่าปายเมือง คณะผู้ร่้วมเดินทางมูลนิธพระธรรมแสง แสดงคารวะ ร่วมทำบุญ ต่อพ่อเฒ่าปายเมือง
28 มีนาคม 2553 บ้านกุงจ่อ โครงการปันน้ำใจเพื่อ...ผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาล ศูนย์พักพิงชั่วคราว บ้านกุงจ่อ ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
16 กุมภาพันธุ์ 2553 นายเมือง มูลนิธิพระธรรมแสงได้ไปช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ นายเมือง ป๋างโหลง อายุ 24 ปี วัดบึงทองหลาง ถนนลาดพร้าว ซอย 101  กทม.
5 กุมภาพันธุ์ 2553 นายตี๋ คำ มูลนิธิพระธรรมแสงได้ไปช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ นายตี๋ คำ แรงงานยากไร่ วัดรุ่งเจริญศรัทธาธรรม ตรอกจันทร์ กรุงเทพฯ
26 มกราคม 2553 วัดป่าเป้า แจกอุปกรณ์การเขียน ปากกา และดินสอ โรงเรียนวัดป่าเป้า ถนนมณีนพรัตน์  ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่
25 มกราคม 2553 นายหมอก มูลนิธิพระธรรมแสงได้ไปช่วยเหลือ นำพานายหมอก น้ำลั่น แรงงานไร้ญาติ ผู้ป่วยหนักช่วยตัวเองไม่ได้ ไปส่งโรงพยาบาลนพรัตน์
10 มกราคม 2553 วันเด็กแห่งชาติ แจกอุปกรณ์การเขียน ปากกา และดินสอ ในวันเด็กแห่งชาติ
05 มกราคม 2553 นายตี๋ คำ มูลนิธพระธรรมแสงได้ช่วยเหลือ ผู้ตกทุกข์ ได้ยาก โดยนำพานายตี๋ คำ แรงงานข้าม ชาติ ชาวไทใหญ่ ซึ่งป่วยหนัก ไปส่งมอบให้ โรงพยาบาล บางปะกอก9ฯ เพื่อจะได้รักษาตัวตามสิทธิฯ

 

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people