มูลนิธิพระธรรมแสง

มูลนิธิพระธรรมแสง ร่วมบริจาคทำบุญ/ช่วยเหลือ

DONATE, SUPPORT, MAKE MERIT 2011

 

 

ปีพุทธศักราช 2554

วันที่ทำ
รูปภาพ
รายชื่อผู้รับมอบ
     
09 มกรคม 2554 นายฝน คำแปง มูลนิธพระธรรมแสงไปช่วยเหลือให้ความอนุเคราะห์ แก่งานฌาปนกิจศพ นายฝน คำแปง วัดรุ่งเจริญศรัทธาธรรม ตรอกจันทร์ กรุงเทพฯ
28 มีนาคม 2554 ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว และ สึนามิ บริจาคช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว และ สึนามิ ประเทศญี่ปุ่น โดยผ่าน นาย สรยุทธ สุทัศนะจินดา ครอบครัวข่าว 3
30 มีนาคม 2554 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในรัฐฉาน

ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย แผ่นดินไหวในรัฐฉาน   โดยผ่านทาง ตัวแทน อำเภอแม่สาย และท่าชี้เหล็ก(รอบแรก)

07 เมษายน 2554 มอบเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และเครื่องอุปโภคบริโภคแด่ผูัตกทุกข์ได้ยาก ในถิ่นทุรกันดาล อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
12 เมษายน 2554

ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย แผ่นดินไหวในรัฐฉาน   โดยผ่านทาง ตัวแทน อำเภอแม่สาย และท่าชี้เหล็ก(รอบสอง)

27 เมษายน 2554

ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย แผ่นดินไหวในรัฐฉาน   โดยผ่านทาง ตัวแทน อำเภอแม่สาย และท่าชี้เหล็ก(รอบสาม)

25 มิถุนายน 2554 ทำบุญให้ทุนการศึกษา แก่พระนิสิตใหม่ชาวไต มูลนิธิพระธรรมแสงร่วมทำบุญให้ทุนการศึกษาแก่พระนิสิตใหม่ชาวไต มหาจุฬาลงกรณ์ฯ
19 สิงหาคม 2554 ป้าบุญยงค์ ร่วมทำบุญ งานฌาปนกิจศพ คุณป้า บุญยงค์ ปียะจินดา ณ วัดบรมสถล (วัดดอน) กรุงเทพฯ
09 ตุลาคม 2554 มอบเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม จ.แม่ฮ่องสอน ไปมอบเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และเครื่องอุปโภคบริโภคแด่ผูัตกทุกข์ได้ยาก ในถิ่นทุรกันดาล จังหวัดแม่ฮ่องสอน
18 ตุลาคม 2554 ครอบครัวข่าว 3 มูลนิธิพระธรรมแสง และศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมสุประดิษฐ์ ร่วมบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เป็นเงิน 30,000 บาท โดยมอบผ่าน นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ครอบครัวข่าว 3 ไทยทีวีสี ช่อง 3
18 ตุลาคม 2554 ข่วยเหลือผูัประสบภัยน้ำท้วม มูลนิธิ พระธรรมแสงและศูนย์ปฎิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์ (ชาวเครือไต) ร่วม บริจาคสิ่งของ ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม (อยุธยา และปทุมธานี)
29 ตุลาคม 2554   ร่วมทำบุญ ในงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อประจักร วนากมล จ.แม่ฮ่องสอน บริจาคให้ มูลนิธิแม่ยุ้น วนากมล 5,000 บาท
5 ธันวาคม 2554 ร่วมทำบุยวันพ่อ ร่วมทำบุญต้กบาตรกับ สำนักงานเขตบางขุนเทียน ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 2554
     
     

 

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people