มูลนิธิพระธรรมแสง tai version

มูลนิธิพระธรรมแสง ร่วมบริจาคทำบุญ/ช่วยเหลือ

วันที่ 16 กุมภาพันธุ์ 2553

มูลนิธพระธรรมแสงให้ความอนุเคราะห์ งานฌาปนกิจศพ นายเมือง ป๋างโหลง

นายเมือง
นายเมือง

 

มูลนิธพระธรรมแสงไปช่วยเหลือให้ความอนุเคราะห์ แก่งานฌาปนกิจศพ นายเมือง ป๋างโหลง อายุ 24 ปี แรงงานยากไร่ วัดบึงทองหลาง ถนนลาดพร้าว ซอย 101  กทม.

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people