มูลนิธิพระธรรมแสง tai version

มูลนิธิพระธรรมแสง ร่วมบริจาคทำบุญ/ช่วยเหลือ

วันที่ 05 กุมภาพันธุ์ 2553

มูลนิธพระธรรมแสงให้ความอนุเคราะห์ งานฌาปนกิจศพ นายตี๋ คำ

นายตี คำ
นายตี๋ คำ

 

มูลนิธพระธรรมแสงไปช่วยเหลือให้ความอนุเคราะห์ แก่งานฌาปนกิจศพ นายตี๋ คำ (เมิงหยอ)
แรงงานยากไร่ และไร้ญาติ วัดรุ่งเจริญศรัทธาธรรม ตรอกจันทร์ กรุงเทพฯ

 

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people