มูลนิธิพระธรรมแสง

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค

วันที่ 08 ธันวาคม 2553

รับมอบของบริจาค จากในนามพนักงาน บริษัท เคนดอลล์-แกมมาตรอน จำกัด เลขที่ 117 หมู่ 2 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

บริษัท เคนดอลล์-แกมมาตรอน จำกัด
บริษัท เคนดอลล์-แกมมาตรอน จำกัด

 

เมื่อวันที่ วันที่ 08 ธันวาคม 2553 นายพงศกร ตันติอัสนี ประธาอนุกรรมการ มูลนิธิ พระธรรมแสง รับมอบเสื้อผ้ามือสองจาก กลุ่มพนักงาน บริษัท เคนดอลล์-แกมมาตรอน จำกัด เลขที่ 117 หมู่ 2 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people