มูลนิธิพระธรรมแสง

รายการบริจาคอุปกรณ์สำนักงาน

 

ลำดับ รายการ ผู้บริจาค จำนวน ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน
1 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พม.ญาณิน ญานินโท 1 เครื่อง   18,000
2 พริ้นเตอร์ Lexmark พม.ญาณิน ญานินโท     4,500
3 กล้อง VDO คุณกมล คำมูล 1 เครื่อง 9,900 9,900
4 กล้องถ่าย Digital Sony พม.ญาณิน ญานินโท 1 เครืาอง   7,000
5 คอมพิวเตอร์มือสอง กลุ่มเครือข่ายยุวชนไต 5 เครื่อง 5000 25,000
6 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ คุณชิด แสงเมือง 1, 5 ตัว   12,000
7 พัดลมตั้งโต๊ะ พม.ญาณิน ญานินโท 1 ตัว 1,000 1,000
8 พัดลมตั้งโต๊ะ วัดดอกไม้ 2 ตัว 500 1,000
9 ชุดลำโพง กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าวัดใหม่ 1   5,000
10 กล้องถ่าย Digital Sony ชมรมวัฒนธรรมไตมหาชัย 1 ตัว   11,990
           
           

 

  1. รายการที่มูลนิธิพระธรรมแสง ร่วมทำบุญ/ช่วยเหลือ
  2. รายนามผู้บริจาคสิ่งของ
  3. รายการบริจาคอุปกรณ์สำนักงาน
  4. รายนามผู้บริจาค DONATORS & SUPPORTERS Details
  5. จดหมายขอบคุณถึงผู้บริจาค

 

|

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people