มูลนิธิพระธรรมแสง ภาษาไต

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค

วันที่ 01 มีนาคม 2553

รับมอบของบริจาค จากคุณจิรัฏฐ์ วิมลไชยพร และภรรยา

ผู้บริจาค

 

นายศักดิ์ ท่าอักษร กรรมการ มูลนิธิ พระธรรมแสง รับมอบเสื้อผ้ามือสองจาก คุณจิรัฏฐ์ วิมลไชยพร และภรรยา พระราม 3 กรุงเทพ

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people