มูลนิธิพระธรรมแสง

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค

วันที่ 30 ธันวาคม 2552

รับมอบของบริจาค จากคุณเกียรติ บางนา

คุณเกียรติ บางนา
คุณเกียรติ บางนา
คุณเกียรติ บางนา

 

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2552 คณะกรรมการ มูลนิธิ พระธรรมแสง รับมอบเสื้อผ้ามือสองจาก จากคุณเกียรติ บางนา ณ สำนักงานมูลนิธิพระธรรมแสง

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people