มูลนิธิพระธรรมแสง ภาษาไต

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค

วันที่ 03 มีนาคม 2553

รับมอบของบริจาค ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี บี แพค เขตคลองสาน กทม.

ผู้บริจาค

 

นายพงศกร ตัติอัสนี ประธานอนุกรรมการ และนายศักดิ์ ท่าอักษร กรรมการ มูลนิธิ พระธรรมแสง รับมอบเสื้อผ้าจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี บี แพค เขตคลองสาน กทม.

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people