มูลนิธิพระธรรมแสง Tai version

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค

วันที่ 14 มีนาคม 2553

รับมอบของบริจาค จากคุณสมชาย นพวัฒน์และภรรยา ร้านยอดรุ่งเรือง บางบัวทอง กทม.

ร้านยอดรุงเรือง

 

คณะุกรรมการ มูลนิธิพระธรรมแสง รับมอบเสื้อยืดจาก คุณสมชาย นพวัฒน์และภรรยา ร้านยอดรุ่งเรือง บางบัวทอง กทม.

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people