มูลนิธิพระธรรมแสง tai

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553

รับมอบเสื้อผ้า และอุปกรณ์การเรียนจากคุณ Takayo Suzuki มูลนิธิ SMILE CONTAINER FOUNDATION จากประเทศญี่ปุ่น

SMILE CONTAINER FOUNDATION
วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553 พระมหาญาณิน ญานินโท เจ้าอาวาส วัดใหม่ สาธุประดิษฐ์ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ รับมอบเสื้อผ้า และอุปกรณ์การเรียนจากคุณ Takayo Suzuki มูลนิธิ SMILE CONTAINER FOUNDATION จากประเทศญี่ปุ่น

 

 

 

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people