มูลนิธิพระธรรมแสง

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค

วันที่ 24 ตุลาคม 2553

รับมอบของบริจาค จากกลุ่มหญิงไทใหญ่

กลุ่มหญิงไทใหญ่
 
 
 
 

 

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2552 นายโสภิส กันน๊ะ รองประธานกรรมการ มูลนิธิ พระธรรมแสง รับมอบเสื้อผ้ามือสองจาก จากกลุ่มหญิงไทใหญ่ ทีู่ศูุนย์ศึกษาปฏิบัติธรรม สาธุประดิษฐ์ กทม.

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people