มูลนิธิพระธรรมแสง

การบริจาคเงินสนับสนุนกองทุนของมูลนิธิพระธรรมแสง มี 4 ประเภทดังต่อไปนี้

1.บริจาคสมทบกองทุนที่ได้จัดตั้งไว้แล้ว
เป็นการบริจาคเพื่อสมทบกองทุนต่างๆของมูลนิธิพระธรรมแสงที่มีผู้จัดตั้งอยู่แล้ว (กองทุนพัฒนาการศึกษา,กองทุนจัดซื่อที่ดินเพื่อสาธรณประโยชน์)และมีวัตถุประสงค์ ตรงกับความต้อง การของท่าน
2.บริจาคเข้ากองทุนทั่วไป เป็นการบริจาคโดยไม่ระบุวัตถุประสงค์เพื่อให้มูลนิธิพิจารณาใช้สนับสนุนกิจการการกุศล หรือก่อให้ ประโยชน์ตามความเหมาะสม 
3.บริจาคเข้าจ่ายขาด
เป็นการบริจาคเพื่อใช้สนับสนุนกิจกรรมโครงการเฉพาะ (โครงการวมใจต้านภัยหนาว,โครงการสืบสานศิลปะวันธรรม,โครงการ ส่งเสริมการศึกษาเพื่อแรงงาน ข้ามชาติ, โครงการส่งเสริม ศิลธรรม จริยธรรม เยาวชนภาคฤดูร้อน)
4.บริจาคเข้ากองทุนกลาง
เป็นการบริจาคเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนามูลนิธิฯ

บริจาคเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเว็บไซต์

----------------------------------------

มูลนิธิพระธรรมแสง เชิญร่วมบริจาค

ปัจจัย
เชิญบริจาคเป็นเงินสมทบทุนการการศึกษา เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และการจัดซื้อที่ดิน เพื่อ สาธารณประโชชน์ หรือสิ่งของ
-ของใหม่ หรือที่ใช้แล้วแต่สภาพดี         ดังรายการ อาทิ เช่น…
สมุด / ดินสอ / ปากกา / ยางลบ / ไม้บรรทัด / หนังสือ
-อุปกรณ์การกีฬา
-เสื้อยืด กางเกงขาสั้น
-เครื่องอุปโภค และบริโภค
-แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ยาสระผม แป้งฯ
-ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว
-เครื่องสังฆทาน เครื่องใช้สำหรับพระสงฆ์ วัด และการปฏิบัติธรรม
-เครื่องใช้สำหรับสำนักงานมูลนืธืฯ
-คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์-อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน  โต๊ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร พัดลมฯ
-กล้องถ่ายรูป
-กล้องวีดีโอ
-โปรเจคเตอร์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อนุโมทนาบุญ
ข้าพเจ้า__________________________________
ที่อยู่่_______________________________โทรศัพท์_______________________
ขอบริจาคสนับสนุนกิจกรรมในโครงการต่างๆของมูลนิธิพระธรรมแสง ดังนี้โครงการรวมใจต้านภัยหนาว ช่วยเหลือผู้เดือนร้อน และด้อยโอกาส     (RUNNING COST)โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อแรงงานข้ามชาติ     (RUNNING COST)โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไต   (RUNNING COST)
โครงการส่งเสริม ศิลธรรม จริยธรรม เยาวชนภาคฤดูร้อน   (RUNNING COST)มูลนิธิพระธรรมแสง                  (RUNNING COST)
เมื่อวันที่________________จำนวนเงิน_____________________บาท

โดยส่งเงินบริจาคทาง
เช็ค หรือธนาณัติ สั่งจ่าย มูลนิธิพระธรรมแสง (ปณ.บางขุนเทียน) จ่าหน้าซองถึง เลขที่  99/25 หมู่ 7 ถนนพระราม 2 หมู่บ้านพิศาล ท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โอนเงินฝาก ธ.กสิกรไทย สาขา รังสิต บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี.."มูลนิธิพระธรรมแสง” บัญชีเลขที่ 183-2-75912-9
กรุณาแจ้งชื่อ ที่อยู่ของท่านให้ชัดเจน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และสำเนาใบโอน เงินทาง ไปรษณีย์ มายัง ที่ทำการมูลนิธิฯ หรือ โทรสาร 0-2416-2653 เพื่อที่จะได้จัดส่งใบเสร็จถึงท่าน ได้ถูกต้องโดยรวดเร็ว และสามารถตรวจสอบ ยอดเงินกับทางธนาคารได้ถูกต้อง *ติดต่อผ่านทาง Email: pdsf@taiculture.org

 

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people