มูลนิธิพระธรรมแสง

บริจาคเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเว็บไซต์

 

เงินสนับสนุนของท่าน จะถูกนำไปใช้ในส่วนต่างๆ ดังนี้

สนับสนุนการดำเนินงานของเว็บไซต์

ยอดค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ)
ค่าใช้จ่ายของการเปิดให้บริการเว็บไซต์
ค่าโดเมนเนม(รายปี) 600 บาท
ค่าเช่าโฮสติ้ง Dedicated Server (รายปี) 4,500 บาท
รวม 5,100 บาท
ค่าใช้จ่ายผู้ดูแลเว็บ และด้านข้อมูลต่างๆ
ผู้ดูแลเว็บ (12 เดือน) 36,000 บาท
ค่าจัดเตรียมข้อมูล (12 เดือน) 36,000 บาท
รวม 72,000 บาท
   
รวมทั้งสิ้น 77,100 บาท

โอนเงินฝาก ธ.กสิกรไทย สาขา รังสิต บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี.."มูลนิธิพระธรรมแสง” บัญชีเลขที่ 183-2-75912-9

ติดต่อผ่าน - Email: pdsf26808@taiculture.org หรือ โทร 081-8230864

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people