โครงการปันน้ำใจเพื่อ...ผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาล

Helping disadvantaged people in wilderness areas

ศูนย์พักพิงชั่วคราว บ้านกุงจ่อ ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

"Kung Jaw" Shan(Thaiyai) Temporary Refugee Camp, Ban Piang Luang, Wiang Haeng District, Chiang Mai, Thai-Burma border.

วันที่ 28 มีนาคม 2553,

March 28, 2010

จงยินดีที่เป็นผู้ให้ มากกว่าจะเป็นผู้รับ


DSC00886 (Small).JPG

DSC00886 (Small).psd

DSC00887 (Small).JPG

DSC00888 (Small).JPG

DSC00889 (Small).JPG

DSC00890 (Small).JPG

DSC00891 (Small).JPG

DSC00892 (Small).JPG

DSC00893 (Small).JPG

DSC00894 (Small).JPG

DSC00895 (Small).JPG

DSC00896 (Small).JPG

DSC00897 (Small).JPG

DSC00899 (Small).JPG

DSC00900 (Small).JPG

DSC00906 (Small).JPG

DSC00907 (Small).JPG

DSC00908 (Small).JPG

DSC00909 (Small).JPG

DSC00910 (Small).JPG

DSC00912 (Small).JPG

DSC00913 (Small).JPG

DSC00914 (Small).JPG

DSC00915 (Small).JPG

DSC00916 (Small).JPG

DSC00917 (Small).JPG

DSC00918 (Small).JPG

DSC00919 (Small).JPG

DSC00920 (Small).JPG

DSC00921 (Small).JPG

DSC00922 (Small).JPG

DSC00923 (Small).JPG

DSC00924 (Small).JPG

DSC00925 (Small).JPG

DSC00926 (Small).JPG

DSC00927 (Small).JPG

DSC00928 (Small).JPG

DSC00929 (Small).JPG

DSC00930 (Small).JPG

DSC00931 (Small).JPG

DSC00932 (Small).JPG

DSC00933 (Small).JPG

DSC00934 (Small).JPG

DSC00935 (Small).JPG

DSC00936 (Small).JPG

DSC00937 (Small).JPG

DSC00938 (Small).JPG

DSC00939 (Small).JPG

DSC00940 (Small).JPG

DSC00941 (Small).JPG

DSC00943 (Small).JPG

DSC00946 (Small).JPG

DSC00947 (Small).JPG

DSC00951 (Small).JPG

DSC00954 (Small).JPG

DSC00955 (Small).JPG

DSC00958 (Small).JPG

DSC00959 (Small).JPG

DSC00960 (Small).JPG

DSC00961 (Small).JPG

DSC00962 (Small).JPG

DSC00964 (Small).JPG

DSC00965 (Small).JPG

DSC00971 (Small).JPG

DSC00972 (Small).JPG

DSC00973 (Small).JPG

DSC00974 (Small).JPG

DSC00975 (Small).JPG

DSC00976 (Small).JPG

DSC00977 (Small).JPG

DSC00978 (Small).JPG

DSC00979 (Small).JPG

DSC00980 (Small).JPG

DSC00982 (Small).JPG

DSC00983 (Small).JPG

DSC00984 (Small).JPG

DSC00985 (Small).JPG

DSC00986 (Small).JPG

DSC00987 (Small).JPG

DSC00988 (Small).JPG

DSC00989 (Small).JPG

DSC00990 (Small).JPG

DSC00991 (Small).JPG

DSC00993 (Small).JPG

DSC00994 (Small).JPG

DSC00995 (Small).JPG

DSC00996 (Small).JPG

DSC00997 (Small).JPG

DSC00998 (Small).JPG

DSC00999 (Small).JPG

DSC01000 (Small).JPG

DSC01001 (Small).JPG

DSC01002 (Small).JPG

DSC01003 (Small).JPG

DSC01004 (Small).JPG

DSC01005 (Small).JPG

DSC01006 (Small).JPG

DSC01007 (Small).JPG

DSC01008 (Small).JPG

DSC01009 (Small).JPG

DSC01010 (Small).JPG

DSC01011 (Small).JPG

DSC01012 (Small).JPG

DSC01013 (Small).JPG

DSC01014 (Small).JPG

DSC01015 (Small).JPG

DSC01016 (Small).JPG

DSC01017 (Small).JPG

DSC01018 (Small).JPG

DSC01019 (Small).JPG

DSC01020 (Small).JPG

DSC01021 (Small).JPG

DSC01022 (Small).JPG

DSC01023 (Small).JPG

DSC01024 (Small).JPG

DSC01025 (Small).JPG

DSC01026 (Small).JPG

DSC01030 (Small).JPG

DSC01031 (Small).JPG

DSC01032 (Small).JPG

DSC01033 (Small).JPG

DSC01034 (Small).JPG

DSC01035 (Small).JPG

DSC01036 (Small).JPG

DSC01037 (Small).JPG

DSC01038 (Small).JPG

DSC01039 (Small).JPG

DSC01040 (Small).JPG

DSC01041 (Small).JPG

DSC01042 (Small).JPG

DSC01043 (Small).JPG

DSC01044 (Small).JPG

DSC01045 (Small).JPG

DSC01046 (Small).JPG

DSC01047 (Small).JPG

DSC01048 (Small).JPG

DSC01052 (Small).JPG

DSC01053 (Small).JPG

DSC01054 (Small).JPG

DSC01055 (Small).JPG

DSC01056 (Small).JPG

DSC01057 (Small).JPG

DSC01058 (Small).JPG

DSC01059 (Small).JPG

DSC01060 (Small).JPG

DSC01061 (Small).JPG

DSC01062 (Small).JPG

DSC01063 (Small).JPG

DSC01064 (Small).JPG

DSC01065 (Small).JPG

DSC01066 (Small).JPG

DSC01067 (Small).JPG

DSC01068 (Small).JPG

DSC01069 (Small).JPG

DSC01071 (Small).JPG

DSC01072 (Small).JPG

DSC01073 (Small).JPG

DSC01074 (Small).JPG

DSC01075 (Small).JPG

DSC01076 (Small).JPG

DSC01077 (Small).JPG

DSC01078 (Small).JPG

DSC01079 (Small).JPG

DSC01080 (Small).JPG

DSC01081 (Small).JPG

DSC01082 (Small).JPG

DSC01083 (Small).JPG

DSC01085 (Small).JPG

DSC01086 (Small).JPG

DSC01087 (Small).JPG

DSC01091 (Small).JPG

DSC01092 (Small).JPG

DSC01093 (Small).JPG

DSC01094 (Small).JPG

DSC01095 (Small).JPG

DSC01096 (Small).JPG

DSC01097 (Small).JPG

DSC01098 (Small).JPG

DSC01099 (Small).JPG

DSC01100 (Small).JPG

DSC01101 (Small).JPG

DSC01102 (Small).JPG

DSC01103 (Small).JPG

DSC01104 (Small).JPG

DSC01105 (Small).JPG

DSC01106 (Small).JPG

DSC01107 (Small).JPG

DSC01108 (Small).JPG

DSC01109 (Small).JPG

DSC01110 (Small).JPG

DSC01111 (Small).JPG

DSC01112 (Small).JPG

DSC01113 (Small).JPG

DSC01114 (Small).JPG

DSC01115 (Small).JPG

DSC01116 (Small).JPG

DSC01117 (Small).JPG

DSC01118 (Small).JPG

DSC01119 (Small).JPG

DSC01120 (Small).JPG

DSC01121 (Small).JPG

DSC01122 (Small).JPG

DSC01123 (Small).JPG

DSC01124 (Small).JPG

DSC01125 (Small).JPG

DSC01126 (Small).JPG

DSC01130 (Small).JPG

DSC01131 (Small).JPG

DSC01132 (Small).JPG

DSC01133 (Small).JPG

DSC01134 (Small).JPG

DSC01135 (Small).JPG

DSC01136 (Small).JPG

DSC01137 (Small).JPG

DSC01138 (Small).JPG

DSC01139 (Small).JPG

DSC01140 (Small).JPG

DSC01141 (Small).JPG

DSC01142 (Small).JPG

DSC01143 (Small).JPG

DSC01144 (Small).JPG

DSC01145 (Small).JPG

DSC01146 (Small).JPG

DSC01147 (Small).JPG

DSC01148 (Small).JPG

DSC01151 (Small).JPG

DSC01152 (Small).JPG

DSC01153 (Small).JPG

DSC01154 (Small).JPG

DSC01155 (Small).JPG

DSC01156 (Small).JPG

DSC01157 (Small).JPG

DSC01158 (Small).JPG

DSC01159 (Small).JPG

DSC01160 (Small).JPG

DSC01161 (Small).JPG

DSC01162 (Small).JPG

DSC01163 (Small).JPG

DSC01164 (Small).JPG

DSC01165 (Small).JPG

DSC01166 (Small).JPG

DSC01167 (Small).JPG

DSC01168 (Small).JPG

DSC01169 (Small).JPG

DSC01171 (Small).JPG

DSC01172 (Small).JPG

DSC01173 (Small).JPG

DSC01174 (Small).JPG

DSC01175 (Small).JPG

DSC01176 (Small).JPG

DSC01177 (Small).JPG

DSC01178 (Small).JPG

DSC01179 (Small).JPG

DSC01180 (Small).JPG

DSC01181 (Small).JPG

DSC01182 (Small).JPG

DSC01183 (Small).JPG

DSC01184 (Small).JPG

DSC01185 (Small).JPG

DSC01186 (Small).JPG

DSC01187 (Small).JPG

DSC01189 (Small).JPG

DSC01190 (Small).JPG

DSC01191 (Small).JPG

DSC01192 (Small).JPG