มูลนิธิพระธรรมแสงส่งตัวแทนไปร่วมบริจาค

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในรัฐฉาน ประเทศพม่า (รอบที่ 2)

Phradhammasaeng Foundation donate to help Earthquake victims
in Shan State, Myanmar (second time)

เมื่อวันที่ 03 เมษายน 2554

 prepare02.JPG

prepare03.JPG

prepare04.JPG

prepare05.JPG

prepare06.JPG

prepare07.JPG

prepare08.JPG

prepare01.JPG

second_donate01.JPG

second_donate02.JPG

second_donate03.JPG

second_donate04.JPG

second_donate05.JPG

second_donate06.JPG

second_donate07.JPG

second_donate08.JPG

second_donate09.JPG

second_donate10.JPG

second_donate11.JPG

second_donate12.JPG

second_donate13.JPG

second_donate14.JPG

second_donate15.JPG