มูลนิธิพระธรรมแสง

มูลนิธิพระธรรมแสงร่วมทำบุญต้กบาตรในวันเฉลิม พระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 2554

 

6 ธ้นวาคม 2554 กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 5 ธันวามคม 2554 มูลนิธิพระธรรมแสง ได้ร่วมมือกับทางเขตบางขุนเทียน ร่วม ทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 2554 ณ ส่วน เซ็นทรัลปาร์ค พระราม 2


making merit
making merit
making merit
making merit
making merit
 
making merit
making merit|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people