มูลนิธิพระธรรมแสง

มูลนิธิพระธรรมแสง ร่วมทำบุญให้ทุนการศึกษา แก่พระนิสีตใหม่ชาวไต มหาจุฬาลงกรณ์ฯ

 

25 กรกฎาคม 2554 กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2554 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม สาธุประดิษฐ์ (วีดใหม่) มูลนิธิพระธรรมแสง ได้ร่วมทำบุญให้ทุนการศึกษาแก่ พระนิสิตชาวไทใหญ่ ที่มาศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย ใน "งานต้อนรับและมอบทุนการศึกษา พระนิสิตชาวไทใหญ่ รุ่นที่ 7 ซึ่งมีพระนิสิต และพระชาวไทใหญ่ในกรุงเทพฯ ประมาณ 100 องค์ และฆราวาสผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย มาร่วมงาน

ทำบุญให้ทุนการศึกษา
นายโสภิส กันน๊ะ รองประธานกรรมการ มุลนิธิพระธรรมแสง ร่วมทำบุญมอบทุนการศึกษา
ทำบุญให้ทุนการศึกษา
ทำบุญให้ทุนการศึกษา
ทำบุญให้ทุนการศึกษา
ทำบุญให้ทุนการศึกษา
ทำบุญให้ทุนการศึกษา
ทำบุญให้ทุนการศึกษา
 

 |

 

taiculture.org - your source for study about Tai people