มูลนิธิพระธรรมแสง

มูลนิธิพระธรรมแสง มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดง ความยินดีกับบัณฑิตใหม่

Congratulations to the new graduate ...

 

วันที่ 08 พฤษภาคม 2554

มอบเกียรติบัตร
มอบเกียรติบัตร
มูลนิธิพระธรรมแสง มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดง ความยินดีกับบัณฑิตใหม่

 

เมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2554 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม สาธุประดิษฐ์ (วีดใหม่) มูลนิธิพระธรรมแสง ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดง ความยินดีกับบัณฑิตใหม ที่เป็นพระนิสีตชาวไทใหญ่ ผู้สำเร็จ การศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร พุทธศาสตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท หลักสูตร พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งสิ้น 12 องค์


|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people