มูลนิธิพระธรรมแสง

 

มูลนิธิพระธรรมแสงส่งตัวแทนไปร่วมบริจาคช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในรัฐฉาน (ครั้งที่ 3)

 

วันที่ 27 เมษายน 2554

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ส่งมอบของบริจาคถึงตัวแทนที่จะไปมอบต่อ เมื่อวันที่ 27/05/2554
help earthquake victims
help earthquake victims
help earthquake victims
help earthquake victims

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 มูลนิธิพระธรรมแสงได้ส่งตัวแทนไปบริจาคผู้ประสบภัยแผ่น ดินไหว ในรัฐฉาน ประเทศพม่า เป็นครั้งที่ 3

------------------

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people