มูลนิธิพระธรรมแสง

มูลนิธิพระธรรมแสง และศูนย์ปฎิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์ ชาวเคริอไต(ไทใหญ่)ในกรุงเทพฯ ร่วมบริจาคสื่งของ ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม อยุธยา และปทุมธานี

 

18 ตุลาคม 2554 กรุงเทพฯ

คณะกรรมการ มูลนิธิฯ บางส่วนได้มอบหมาย หน้าที่ให้ไปแจกสิ่งของ ทางอยุธยา และปทุมธานี โดยทางผู้ประสบภัยออกมารับของบริเวณ ม.ธรรมศาสตร์ รังสีต


ayutthaya
donate_ayutthaya
donate_ayutthaya
donate_ayutthaya
donate_ayutthaya
 
donate_ayutthaya|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people