มูลนิธิพระธรรมแสง

มูลนิธิพระธรรมแสง และศูนย์ปฎิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์ ชาวเคริอไต(ไทใหญ่)ในกรุงเทพฯ ร่วมบริจาคเงิน ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 

18 ตุลาคม 2554 กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 มูลนิธิพระธรรมแสง นำโดย นายโสภิส กันน๊ะ และเจ้าอาวาส ศูนย์ปฏิบัติธรรม สาธุประดิษฐ์ (วัดใหม่) และคณะกรรมการ มูลนิธิฯ ส่วนหนึ่ง ได้ไปร่วมบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เป็นเงิน 30,000 บาท โดยมอบผ่าน นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ครอบครัวข่าว 3 ไทยทีวีสี ช่อง 3

คณะกรรมการ มูลนิธิฯ บางส่วนได้มอบหมาย หน้าที่ให้ไปแจกสิ่งของ ทางอยุธยา และปทุมธานี โดยแบ่งเป็นสองกลุ่ม ไปแจกจ่าย ตามที่กำหนด

---------------------------------

หนังสือขอบคุณ จากไทยทีวีสี ช่อง 3 >>>Thankyou letter from channel 3 TV >>>

มูลนิธืพระธรรมแสง บริจาคช่วยเหลือ
มูลนิธืพระธรรมแสง บริจาคช่วยเหลือ
มูลนิธืพระธรรมแสง บริจาคช่วยเหลือ
มูลนิธืพระธรรมแสง บริจาคช่วยเหลือผู้ปรพสบภัยน้ำท่วม
มูลนิธืพระธรรมแสง บริจาคช่วยเหลือผู้ปรพสบภัยน้ำท่วม
 
มูลนิธืพระธรรมแสง บริจาคช่วยเหลือผู้ปรพสบภัยน้ำท่วม

เตรียมสิ่งของบริจาคเพื่อจะส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำม่วม ทางอยุธยา, ปทุมธานี

มูลนิธืพระธรรมแสง บริจาคช่วยเหลือผู้ปรพสบภัยน้ำท่วม
เตรียมสิ่งของบริจาคเพื่อจะส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำม่วม ทางอยุธยา, ปทุมธานี
เตรียมสิ่งของบริจาคเพื่อจะส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
เตรียมสิ่งของบริจาคเพื่อจะส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 

 

หนังสือขอบคุณ จากไทยทีวีสี ช่อง 3 >>>Thankyou letter from channel 3 TV >>>

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people