มูลนิธิพระธรรมแสง

มูลนิธิพระธรรมแสง มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดง ความยินดีกับบัณฑิตใหม่ มหาจุฬาฯ ประจำปี 2555

Congratulations to the new graduate ...

 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2555

มอบเกียรติบัตร 2555
มอบเกียรติบัตร 2555
มอบเกียรติบัตร 2555
มอบเกียรติบัตร 2555
มอบเกียรติบัตร 2555
มอบเกียรติบัตร 2555
มอบเกียรติบัตร 2555
มูลนิธิพระธรรมแสง มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดง ความยินดีกับบัณฑิตใหม่

 

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม สาธุประดิษฐ์ (วีดใหม่) มูลนิธิพระธรรมแสง ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดง ความยินดีกับบัณฑิตใหม ที่เป็นพระนิสีตชาวไทใหญ่ ผู้สำเร็จ การศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร พุทธศาสตรบัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งสิ้น 5 องค์และ 3 ท่าน


|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people