1. << ข่าวกิจกรรม ปี 2554
farewell 2009

23 ธันวาคม 2552
งานทำบุญส่งท้ายปีเก่า 2552

23 ธันวาคม 2552
มูลนิธิพระธรรมแสงร่วมเดินเทิศพระเกียรติถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 2552

06 ธันวาคม 2552
มูลนิธิพระธรรมแสงร่วมทำบุญตักบาตรในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 2552

04 ธันวาคม 2552
มูลนิธิพระธรรมแสงไปร่วมการประชุมสามัญประจำปี ส.ม.ท.

23 พฤศจิกายน 2552

โหมโจ๊มปอยปีใหม่ไต 2104 กรุงเทพฯ

20 พฤศจิกายน 2552

ปอยปีใหม่ไต 2104 กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

กฐินสามัคคี วัใหม่

02 พฤศจิกายน 2552

งานทอดกฐินสามัคคี วัดใหม่ กรุงเทพฯ

Pee mai tai 2104

30 ตุลาคม 2552

ขอเชิญร่วมงาน “ฉลองประเพณีปอยปีใหม่ไต”

24 ตุลาคม 2552
ภาพถ่ายทีมงานมูลนิธิพระธรรมแสง เตรียมงานเพื่อส่งไปบริจาค เสื้อผ้า มือสอง เครื่องอุปโภคบริโภค ที่จังหวัดเชียงราย

18 ตุลาคม 2552

การแสดงประเพณี วัฒนธรรมของชาวไต(ไทใหญ่) วันที่ 15-17 ต.ค.2552

12 ตุลาคม 2552

ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไต ครั้งที่ ๒

11 ตุลาคม 2552

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ จัดการประชุมนานาชาติ เรื่อง “ฉานศึกษา”

21 กันยายน 2552

ประกาศ เปิดภาคเรียน โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเยาวชนไต รุ่นที่ 14

13 กันยายน 2552

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน ภายใต้ร่มมูลนิธิพระธรรมแสงมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

06 กันยายน 2552

เปิดโอกาสทางการศึกษาแรงงานข้ามชาติ

Seminar

12 สิงหาคม 2552

มูลนิธิพระธรรมแสงร่วมสัมมนาสมาคมสันิบาตมูลนิธิแ่ห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(ส.ม.ท.)

30 กรกฎาคม 2552

เชิญร่วมทำบุญ"วันคล้ายวันก่อตั้ง"มูลนิธิพระธรรมแสง

26 กรกฎาคม 2552

มูลนิธิพระธรรมแสงร่วมทำบุญมอบทุนการศึกษาแก่ยุวสงฆ์ไต นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยสงฆ์

winter help

15 กรกฎาคม 2552

เชิญร่วมบริจาค เสื้อผ้า เครื่องนุ่มห่ม เครื่องอุปโภคบริโภค

Wat Tai mai

30 พฤษภาคม 2552

โครงการระดมบุญ เพื่อสร้างวัดไตกรุงเทพแห่งใหม่

06 เมษายน 2552

พิธีมอบเกียรติบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้บริหารโครงการ และผู้สำเร็จ การศึกษา โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน เยาวชนไตรุ่นที่ 12

09 กุมภาพันธ์ 2552

มูลนิธิพระธรรมแสงมอบเงินสนับสนูน
โครงการส่งเสริมการศึกษาเยาวชนไต (ไทใหญ่) ครั้งที่ 12

Tai culture

22 มกราคม 2552

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไตครั้งที่ 1

13 มกราคม 2552

มูลนิธิพระธรรมแสงร่วมทำบุญงานประชุมเพลิงศพพระนิสิตไต

06 ธันวาคม 2551

มูลนิธิพระธรรมแสงร่วมถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว

05 ธันวาคม 2551

มูลนิธิพระธรรมแสงร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันพ่อแห่งชาติ

04 ธันวาคม 2551

เสื้อยึดมูลนิธิฯ เพื่อเป็นที่ละรึก มี 2 แบบ ให้เลือก เสื้อโปโล และคอกลม

01 ธันวาคม 2551

พิธืเปิดโครงการ ส่งเสริมการเรียนการสอนครั้งที่ 12 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2551

01 ธันวาคม 2551

รูปภาพงานสังสรรค์ปีใหม่ไต

13 พฤศจิกายน 2551

เชิญชวนร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่ไต

08 พฤศจิกายน 2551

ภาพถ่ายจากการเตรียมตัว เพื่อจะไปบริจาค เครื่องนุ่งห่ม เครื่องอุปโภคบริโภค และยารักษาโรค ต่างๆ โครงการรวมใจต้านภัยหนาวครั้งที่ 1

30 กันยายน 2551
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 มูลนิธิพระธรรมแสง ได้ทำพิธีเปิดป้ายอย่างเป็นทางการ ที่สำนักงาน ใหญ่ ซอยท่าข้าม 28 ถ.พระราม 2 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพฯ

29 กันยายน 2551
งานฌาปนกิจสงเคราะห์ คุณลุงเจนแสง คำละออ

29 กันยายน 2551
โครงการรวมใจต้านภัยหนาวครั้งที่1”โดยฝ่ายสังคมสงค์เคราะห์มูลนิธิิพระธรรมแสง กำลังดำเนินการรับบริจาคเสื้อผ้ากัน หนาว เครื่องนุ่มห่มที่จำเป็น และเครื่อง อุปโภคบริโภค เพื่อนำไปมอบให้ความช่วย เหลือแก่ผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่จังหวัด แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ภาคเหนือ ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน 2551

26 กันยายน 2551
มูลนิธิพระธรรมแสง จะจัดงานเปิดป้ายเริ่มดำเนินงานกิจกรรม ในวันอังคารที่ 30 กันยายน 2551  ที่สำนังานมูลนิธิ  ซอยท่าข้าม 28 ถ.พระราม 2 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพฯ ขอเรียนเชิญท่าน ผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดีด้วย

scholarship

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2551 ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม (วัดใหม่) ถ.สาธุประดิษฐ์ มีนายโสภิส กันน๊ะ รองประธารมูลนิธิฯ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมทั้งกลุ่มยุวสงฆ์ไต

 

taiculture.org - your source for study about Tai people