มูลนิธิพระธรรมแสง tai version

มูลนิธิพระธรรมแสง ร่วมบริจาคทำบุญ/ช่วยเหลือ

วันที่ 29 มีนาคม 2553

คณะผู้ร่้วมเดินทางมูลนิธพระธรรมแสงถวายรูปภาพในหลวง และร่วมทำบุญ ที่วัดหนองกอกคำ

poi sang long
poi sang long

 

คณะผู้ร่้วมเดินทางมูลนิธพระธรรมแสงถวายรูปภาพในหลวง และร่วมทำบุญ ที่วัดหนองกอกคำ ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people