มูลนิธิพระธรรมแสง Tai version

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค

วันที่ 14 มีนาคม 2553

รับมอบของบริจาค จากคุณพนิดา สาระคนธ์ ร้าน AMR ผลิดและจำหน่ายตู้ลำโพง เครื่องขยายเสียง และดอกลำโพง ต.นาคี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ร้านยอดรุงเรือง

 

คณะุกรรมการ มูลนิธิพระธรรมแสง รับมอบเสื้อผ้า จากคุณพนิดา สาระคนธ์ ร้าน AMR ผลิดและจำหน่ายตู้ลำโพง เครื่องขยายเสียง และดอกลำโพง ต.นาคี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people