มูลนิธิพระธรรมแสง ภาษาไต

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค

วันที่ 04 มีนาคม 2553

รับมอบของบริจาค สำนักงานบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กทม.

ผู้บริจาค

 

นายศักดิ์ ท่าอักษร กรรมการ และ นายพงศกร ตันติอัสนี ประธานอนุกรรมการ มูลนิธิพระธรรมแสง รับมอบเสื้อผ้ามือสองจาก สำนักงานบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กทม.

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people