มูลนิธิพระธรรมแสง

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค

วันที่ 10 มกราคม 2553

รับมอบของบริจาค จากกลุ่มนักศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
The University of the Thai Chamber of Commerce(UTCC)

คณะมนุษย์ศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
เมื่อวันที่ 09 มกราคม 2553 กลุ่มนักศึกษาจากคณะมนุษย์ศาสตร์ ม.หอการค้าไทย ได้มาบริจาค เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ที่สำนักงานมูลนิธิพระธรรมแสง โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิฯ ต้อนรับ
คณะมนุษย์ศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
สนทนา ถามไถ่ เรื่องมูลนิธิฯ อย่างเป็นกันเอง
คณะมนุษย์ศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
อธิบายความเป็นมา มูลนิธิฯ แก่กลุ่มนักศึกษาฯ

 

นักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์ ม.หอการค้าไทย

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people