มูลนิธิพระธรรมแสง ภาษาไต

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค

วันที่ 07 มีนาคม 2553

รับมอบของบริจาค กลุ่มเพื่อนหญิงไต คุณเมื่ยอุ่ง,คุณหมวยเอ,คุณมวยหอม

ผู้บริจาค

 

นายศักดิ์ ท่าอักษร, นายกมล คำมูล กรรมการ และ นายประพันธ์ สูรปฏิยุทธ์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิ พระธรรมแสง รับมอบเสื้อผ้ามือสองจาก กลุ่มเพื่อนหญิงไต คุณเมื่ยอุ่ง,คุณหมวยเอ,คุณมวยหอม

|

 

taiculture.org - your source for study about Tai people